Sök


 
Följ oss på Facebook  Följ oss på Twitter   DELA  SEF Play - Elektrikernas videokanal 

Koll på jobbet i Väst

Onsdagen den 23 juni träffade Yngve Gustafsson de anställda vid EDT/ EL Data Tele Installation Väst. Företaget finns några mil från Uddevalla mot Lysekil. De anställda tyckte efter besöket att de fått en del information om avtalsförsäkringarna som de inte haft vetskap om tidigare men som man nu var medveten om efter träffen. Någon hade kvar information så man kunde retroaktivt få ut den ersättning som man haft rätt till.
- Ett stort tack till Patrik på EDT som hjälpte mig att anordna detta möte trots att man haft mycket att göra så nära semestern, hälsar Yngve Gustafsson. Text: Yngve Gustafsson 2014-07-07

Nya lönevillkor på SA Bevakning

Svenska Elektrikerförbundet har den 3 juli träffat en överenskommelse om nya lönevillkor för anställda på SA Bevakning, gällande från den 1 april 2014. Garantilöner och övriga tillägg och ersättningar uppräknas med 2,2 procent per den 1 april 2014.

Arbetstidsförkortningen byggs ut med ytterligare 2 timmar under avtalsåret. För heltidsanställd arbetstagare avsätts 25 timmar för tiden 1 april 2014 – 31 mars 2015. För arbetstagare med kortare arbetstid avsätts tid i proportion därtill.

Föräldrapenningstilläggsförsäkringen, FPT börjar gälla från 1 april 2014. Reglerna om föräldralön (6.7)upphör vid samma tid. Nytt för i år är att faktorn på merförsäljning och serviceintäkter uppräknas med 2,67 procent. Detta tillsammans med två stycken arbetsgrupper som ska utreda ersättningar och arbetsmiljöfrågorna på företaget. Text: Mikael Pettersson 2014-07-04

Medlemsantalet sjunker

Antalet aktiva medlemmar i Elektrikerförbundet fortsatte att minska under juni månad, nu med 37 personer. Därmed har förbundet 19 848 aktiva medlemmar. Under år 2014 har antalet aktiva medlemmar minskat med 220 vilket är en minskning med 1,1 procent. Som aktiva medlemmar räknas de som arbetar eller är arbetslösa. Pensionärs- och elevmedlemmar är inte medräknade men utgör 3 794 respektive 2 671 personer.

Medlemsutvecklingen i förbundet verksamhetkretsar skiljer sig och det omfattande arbetet med att värva medlemmar är i några fall så framgångsrikt att man trots det första halvårets minskning med 1,1 procent, kan uppvisa en medlemsökning. Text: Johnny Hägerman 2014-07-03

Ladda ned HELP-appen

Den nya HELP-appen är webbaserad. För att få den går man in på helpforsakring.se i mobilens webbläsare, klickar sig vidare till elektriker-sidan och där kan man välja att spara ner sidan som en ikon på hemskärmen. Det står "Bokmärk denna sida för nödsituationer". Det är då elektrikernas egna sida som sparas ner på mobilen och där kan man ringa till HELP direkt via en knapp.

Alla appar som man som medlem i Elektrikerförbundet kan ha användning för finns samlade i en app. Elektrikerappen finns där man brukar ladda ned sina appar, oavsett telefon eller surfplatta. Sök efter "elektrikerna".

Förbundets nya stadgar

Svenska Elektrikerförbundet antog nya stadgar på förbundsmötet i maj 2014. I portalparagrafen står följande:

Svenska Elektrikerförbundet är en fackförening för arbetstagare inom elteknikbranschen såsom starkströms-, svagströms-, hiss-, service-, data-, elektronik-, larm och energibranschen. Förbundet är en demokratisk organisation som värnar om ett demokratiskt samhällssystem och bygger sin verksamhet på uppfattningen om alla människors lika värde. Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och styrka för att skapa bästa möjliga villkor i arbetslivet, i samhället och i övrigt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati.

De nya stadgarna gäller från den 1 juli 2014 och kan läsas som blädderbar pdf här. För pdf i utskriftsformat klicka här2014-07-01

Juni månads arbetsmiljöbild

Vinnaren för juni månads bästa bidrag i Elektrikerförbundets fototävling med arbetsmiljömotiv har rubriken: "Idioti finner inga gränser"

Juryns motivering:
När arbetsgivaren glömmer bort/struntar i att planera arbetet och göra en riskanalys så löser elektrikerna problemet själva med de medel de har att tillgå. Arbetsmoment som syns på bilden skulle givetvis utförts från ställning.

Vinnarbilden beskriver hur viktigt det är med att det förebyggande arbetet fungerar och att rätt arbetsutrustning finns tillgängligt vid varje tillfälle. Annars tar arbetet i slutändan längre tid och utsätter elektrikerna för risker och dåliga arbetsställningar som riskerar leda till skador och olyckor.
Ställ krav på att ditt arbete ska risk bedömas och riskerna elimineras innan arbetet utförs.

Skicka in din arbetsmiljöbild
Nästa vinnare utses i slutet av juli så fortsätt att skicka in bilder på bra och mindre bra arbetsmiljö med ett underliggande budskap som alla elektriker känner igen sig i. Vinnaren har meddelats om att bidraget vunnit och får snart ett fint paket med många bra saker som han kan använda i sitt arbete.
Juryn genom Per-Håkan Waern 2014-06-18

Ladda ned Elektrikernas app

Nu finns alla appar som du som medlem i Elektrikerförbundet kan ha användning för samlade i en app. Elektrikerappen är klar för nedladdning och finns där du brukar ladda ned dina appar, oavsett telefon eller surfplatta. Sök efter "elektrikerna".

När du öppnar den första gången får du frågan om du tillåter att ta emot push-meddelande. Klicka OK där så får du meddelanden då det händer något speciellt i förbundet. Använd appen och återkom via Facebook eller Twitter med förslag till förbättringar.

PRESSKLIPP

Bygg bostäder och skapa 182 000 nya jobb
Debatt: Sveriges utmaningar kräver offensiva lösningar. Under nästa mandatperiod måste kommande regering ta fasta på två centrala områden för att pressa ned arbetslösheten och möta klimatutmaningen: trafikinfrastruktur och bostadsmarknad. Göteborgs-Posten 2014-07-09


”Löser inte järnvägskrisen”
Höghastighetståg mellan storstäderna är en bra investering på sikt. Men det är viktigare att förbättra möjligheterna till arbetspendling inom storstadsregionerna, enligt en kommande rapport från fackförbunden inom 6F. Arbetet 2014-07-07


Facket tvingas betala kvarts miljon
Ett skyddsombud på Midroc Electric i Sandviken ansåg att företaget hindrat honom att utföra sitt fackliga uppdrag. Men nu dömer Arbetsdomstolen till företagets fördel. Arbetarbladet 2014-07-02


Facket förlorar mot Sandvikenföretag
Arbetsdomstolen avslår Svenska Elektrikerförbundets påstående om att ett Sandvikenföretag ska ha hindrat ett skyddsombud från att utföra sina uppgifter. Facket döms nu att betala rättegångskostnaden på 235 000 kronor. Gefle Dagblad 2014-07-02

MEDLEMSINFO

Skicka in ditt bästa arbetsmiljöfoto

Elektrikerförbundet startar nu en tävling där det gäller att ta det bästa arbetsmiljöfotot. Meningen är att ni ska ta bilder från vardagen i ert arbete där fotot på ett tydligt, roligt, skrämmande eller klurigt vis fångar både bra och dålig arbetsmiljö. En bild säger mer än tusen ord.

En enväldig jury på förbundet kommer att utse en vinnare i slutet av varje månad under hela återstoden av 2014 med första prisutdelning i slutet av juni. Vinnande bild kommer att presenteras på sef.se och på förbundets facebooksida. Personen som tog bilden kommer att vara anonym. Men man ska uppge när och var fotot är taget, namn, personnummer och företagets namn när man skickar det till: min.arbetsmiljo@sef.se

Det blir fina priser till vinnarna som exempelvis ett par kevlarhandskar. Så ta och skicka in din bild nu.


Fackliga nyheter på nätet

På hemsidan: www.fackliganyheter.nu finns de senaste nyheterna i fackförbundspressen. Fackliganyheter.nu är en ideell förening som med en gemensam webbplats vill göra det lättare att hitta de fackliga tidningarnas nyheter på nätet. Föreningen bildades den 25 september 2001 och är ett samarbete mellan LO-tidningar, TCO-tidningar och Saco-tidningar.Hyr en av förbundets fjällstugor – boka nu

Medlemmar i Elektrikerna kan boka förbundets stugor i Sälen och Ljusnedal på bilden ovan. Principen ”först till kvarn” gäller. Ring 040 – 696 22 17 och tala med Gun Bengtsson eller skicka ett e-brev till: postbox.syd@sef.se Klicka här för anmälningsblankett (pdf)
 


 

 

Copyright (c) 2014 Svenska Elektrikerförbundet