Sök


 
Följ oss på Facebook  Följ oss på Twitter   DELA  SEF Play - Elektrikernas videokanal 

Arbetsgivarnas roll

I Sverige pratar arbetsgivarna ofta om hur bråkiga vi på facket är, hur vi ställer till problem helt i onödan, eftersom arbetsgivarna menar att det de har för ögonen är sina anställdas väl och ve. Enligt dem vill de precis som vi sina anställdas väl, men det är pengarna som ibland sätter stopp för det. Då låter det som att företagens huvudsakliga verksamhet, deras egentliga syfte, är att ta hand om sina anställda snarare än att faktiskt tjäna pengar på dem.

Naturligtvis tror vi inte att arbetsgivarna helt ljuger när de säger att deras anställda är viktiga för dem. Nej, självklart är de anställda viktiga för ett företag. Utan arbetare skulle direktörerna aldrig få någon produktion att njuta överskottet av. Utan anställda har cheferna ingen som genererar den vinst som blir deras bonusar. Det som är avgörande här är dock vilket mål organisationen egentligen har, vad som där är det högsta värdet. För oss är det människorna, arbetarna, deras liv och välmående. Där ser det annorlunda ut för företagen.

Det finns otaliga exempel. På en av Kellogg’s fabriker i USA lockoutade företagsledningen ett antal fackligt aktiva anställda, för att på så sätt tvinga dem att gå med på en dramatisk ökad användning av tillfälligt anställda. Alla som nyanställs skulle bli anställda på detta sätt, utan garanterad arbetstid och med väsentligt sämre löner och förmåner. Till slut, eftersom alla som anställs får dessa villkor, skulle alltså alla anställda i produktionen bli lidande.

Det här är bara ett exempel på företagens och fackförbundens skilda värderingar och mål. Visst behöver företagen anställda, men det spelar ingen roll vem eller hur det går till. Billigt och enkelt att göra sig av med är målet, också för företagen i Sverige. För våra medlemmar är däremot skäliga löner och jobbtrygghet det viktigaste. Ibland är det bra att titta lite längre bort, till exempel till Kellogg´s i USA, för att påminnas om hur det skulle se ut om företagen fick bestämma och vi inte fanns. Då skulle ingen kämpa för arbetarna.
Ronny Wenngren, Elektrikernas förhandlingschef 2014-04-23

Koll på jobbet i Lidköping

Ombudsman Morgan Andersson från Region Väst träffade Jonny Strandroth inne på företaget Imtech i Lidköping. Jonny är på fotot i full fart med skåpsbyggnation. Skåp som han sedan åker ut och monterar/installerar. Text och foto: Morgan Andersson 2014-04-23

6F lanserar valfilm

Idag onsdagen den 23 april lanserar 6F – fackförbund i samverkan, sin första valfilm ”De bortskämda” som ironiserar över hur borgerliga debattörer skyller kollektiva problem som arbetslöshet och bostadsbrist på enskilda ungdomar. Karaktärerna i filmen befinner sig i olika tider av historien. Den fråga som ställs är om vi med den politik som nu förs går tillbaka i tiden och är dagens samhälle det vi verkligen vill ha. "De bortskämda" är den första filmen i en serie av tre. Filmen ingår i 6F:s kampanj ”Vilket samhälle vill du ha?” som inleddes med den omtalade boken "Skitliv".
– Genom de här filmerna vill vi uppmärksamma den vardag som många unga befinner sig i. Det handlar om tillfälliga anställningar, bostadsbrist, arbetslöshet och en otrygg tillvaro, säger 6F:s förbundsordförande i ett gemensamt uttalande.

6F har tre förslag på hur utvecklingen ska kunna vändas framåt igen: Bygg bostäder som människor har råd att bo i, satsa på infrastrukturen så att fler jobb skapas och skapa anställningar med löner som går att försörja sig på. De två andra filmerna i serien kommer att visas i en tät följd fram till första maj. Alla filmer kommer att visas på YouTube. 2014-04-23 Se den första filmen här 

EU-snack i Kalmar

Den 16 april var 6F-förbundens kandidat till EU-parlamentet Johan Danielsson på besök i Kalmar. Dagen började med arbetsplatsbesök i Kalmar med omnejd tillsammans med Byggnads ombudsman Anders Liffner. På kvällen hade 6F-förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko bjudit in medlemmar med familjer till möte på ett lekland i Kalmar. Ett 70-tal personer var närvarande för att förena information och lek. Johan Danielsson längst ned t v på bilden ovan, informerade om EU och politiker från Kalmar om lokal politik.
- Det var en mycket uppskattad kväll där Johan Danielsson förhoppningsvis säkrade ytterligare några kryssröster till EU-valet, sammanfattade Elektrikernas Jan-Erik Arvidsson. Text och foto: Jan-Erik Arvidsson 2014-04-22

Företag med slavkontrakt polisanmält

Elektrikerförbundets Region Mitt har onsdagen den 16 april polisanmält Stockholmsföretaget Leasab Consulting & Human Resource AB. Anmälan bygger på att företaget regelmässig och med ledningens tillåtelse har hindrat anställda att ta anställning på företag de är uthyrda till och det strider mot lagen. Dessutom har företaget skrivit in i anställningsavtalen att de anställda är förbjudna att ta anställning på företag de är uthyrda till även efter att de slutat på Lesab.

- Sådana avtal är att likna vid slavkontrakt och kommer aldrig under några omständigheter att accepteras av Elektrikerförbundet. Dessutom kommer vi att kalla till ett flertal förhandlingar med företaget angående föreningsrättskränkning och brott mot lag och avtal. Vi vill sända en väldigt tydlig signal att vi inte accepterar att företag behandlar Elektrikerförbundets medlemmar på detta avskyvärda sätt, säger ombudsman Petter Johansson från Region Mitt. 2014-04-16

Skicka in ditt bästa arbetsmiljöfoto

Elektrikerförbundet startar nu en tävling där det gäller att ta det bästa arbetsmiljöfotot. Meningen är att ni ska ta bilder från vardagen i ert arbete där fotot på ett tydligt, roligt, skrämmande eller klurigt vis fångar både bra och dålig arbetsmiljö. En bild säger mer än tusen ord.

En enväldig jury på förbundet kommer att utse en vinnare i slutet av varje månad under hela återstoden av 2014 med första prisutdelning i slutet av juni. Vinnande bild kommer att presenteras på sef.se och på förbundets facebooksida. Personen som tog bilden kommer att vara anonym. Men man ska uppge när och var fotot är taget, namn, personnummer och företagets namn när man skickar det till: min.arbetsmiljo@sef.se

Det blir fina priser till vinnarna som exempelvis ett par kevlarhandskar. Så ta och skicka in din bild nu.

Elektriker i Malmö diskuterade lönedumpning

Den 10 april var det förtroendemannaträff på Malmö Folkhögskola för ett trettiotal medlemmar med klubbuppdrag. Träffen inleddes med att ombudsmannen Peter Jönsson informerade om lönerevisionen och vad som gäller för semesteransökningar. Därefter diskuterades, under ledning av Christer Sjölin från 22:an, gruppvis klubbens uppgifter; vad gör en ordförande, sekreterare, kassör och så vidare. Det blev en diskussion kring om ett skyddsombud måste vara med i styrelsen.

Efter lunch kom Kommunistiska Partiets ordförande Robert Mathiasson och talade om lönedumpning och arbetskraftsimport. Han satte detta i samband med systemskiftet som inleddes tidigt 1990-tal. Svenskt Näringsliv sa då upp det centrala samarbetet, inflationsbekämpningen överordnades arbetslöshetsbekämpningen och Sverige gick med i EU. Robert Mathiasson, som själv jobbat som metallare, brännmärkte IF Metalls roll som lönepolis i avtalsrörelserna och menade även att Sverige bör återinföra det förbud mot bemanningsföretag som regeringen Bildt avskaffade. Det blev intressanta diskussioner och flera kursdeltagare gav självupplevda exempel på hur utländsk arbetskraft används i lönedumpande syfte.

På kvällen arrangerade sektion 8 och 22 ett öppet möte i Malmö Folkets hus för att diskutera EU och lönedumpning. Inbjudna politiker var Andreas Schönström från Socialdemokraternas partistyrelse t h och kommunisternas ordförande Robert Mathiasson t v. Andreas Schönström berättade att han själv röstat mot såväl EU som EMU. Trots sin kritiska hållning menade han att ett Sverige utanför EU inte skulle vara ett bättre alternativ.
- Vi bör göra vad vi kan för att påverka EU i rätt riktning, menade Schönström som även tycker att det är positivt med att arbetskraften kan röra sig fritt inom EU men att vi i Sverige måste vara mycket bättre på att bevaka att kollektivavtalen efterlevs.

Robert Mathiasson menade tvärtom att Sverige bör lämna EU. Högerpolitiken är inskriven i EU:s grundlag och möjligheterna att ändra riktning på EU är närmast obefintlig. Han är däremot positiv till internationellt samarbete vad gäller fackliga frågor, klimathotet och för att bevara freden. För detta måste vi hitta nya former, menade han. Publiken ställde frågor gällande exempelvis jobbskatteavdragen, bemanningsföretag och om man verkligen kan lita på vallöften. Schönström och Mathiasson svarade, ibland samstämmigt och ibland med skilda uppfattningar.
- Det var en lyckad dag med mycket politik på dagordningen, konstaterade arrangörerna. Slutsatsen blir att vi behöver diskutera mycket politik i facket eftersom det sker ute i samhället direkt påverkar vårt yrke. Om fem månader är det val och oavsett var på vänsterkanten vi befinner oss, har vi en gemensam uppgift i att se till att Reinfeldt och Borg blir arbetslösa den 15 september. Text och foto: Per-Ola Nilsson 2014-04-15

Servicemontörer lär sig ATL i Stenungsund

Den 3 april 2014 startade verksamhetskrets 10 en ackordstudiecirkel med åtta montörer från företaget Imtech och fem montörer från Actemium i Stenungsund. Kursen inleddes med frågan varför man väljer att på sin fritid går denna cirkel. Svaret från en stor del av gruppen var att man är nyfiken på hur det skulle vara att arbeta med ATL. Men man kände samtidigt att man behövde få lite mer kundskap om hur systemet fungerar. Och man hoppades att man skulle få lite bättre lön för sitt arbete.

 

Gruppen tycker inte att elektrikerna hänger med övriga grupper på byggarbetsplatserna utan att skillnaderna i lön ökat under de senaste åren, vilket inte gruppen tyckte var rättvist men tanke på ansvar och det självständiga arbete som en elektriker är tvungen att ta. Till denna kurs hade även servicemontörer anmält sig vilket även skett i andra studiecirklar i verksamhetskrets 10. De tycker att tiden är mogen att se om man kan börja mäta sina jobb med ATL vilket man för många år sedan gjorde i betydligt större omfattning än nu. De hoppas kunna höja sin servicelön genom att kunna använda ATL på en del av sina arbeten.

Intresset i verksamhetskrets 10 för ackordcirklar har varit mycket stort och många har till och med varit beredda att åka närmare sex mil för att få vara med i en kurs.
- Förfrågningar om var höstens kurser kommer att hållas har redan kommit. Och svaret är att alla som är intresserade att gå en ackordcirkel i verksamhetskrets 10 ska ta kontakt med ombudsman Anders Eriksson, Morgan Andersson eller Peter Hjortskog så kommer säkert de att ordna så ni kommer att få gå en cirkel. Vänta inte på att någon ska komma och fråga er utan ta saken i egna händer och ring, hälsar Yngve Gustafsson. Text och foto: Yngve Gustafsson 2014-04-15

LO:s ringaktivitet i verksamhetskrets 2

Tisdagen den 8 april träffades några förtroendevalda från verksamhetskrets 2 för att ringa i LO:s ringaktivitet. El-tvåan har satt upp ett mål att under supervalåret ringa till cirka 700 medlemmar. Uppgiften är att argumentera för Elektrikernas medlemmar att rösta för en annan politik och en annan regering för Sverige och Europa. Under april ringer verksamhetskrets 2 till förtroendevalda för att erbjuda dem en möjlighet att vara med i arbetet med att byta regering samt bjuda med dem till första maj. I maj kommer man att ringa medlemmar med uppmaningen att gå och rösta i valet till EU-parlamentet.
- Om bara de medlemmar i LO som brukar rösta i vanliga val gick och röstade, skulle vi förändra vilka som representerar Sverige i EU-parlamentet, säger Lars ”Tintin” Pettersson.

- Från den 25 augusti kommer vi fortsätta ringa inför de allmänna valen den 24 september. Då gäller det att byta regering i Sverige, säger Magnus Kindmark, facklig-politiskt ansvarig i El-tvåan.

- Vi behöver en politik som ger ordning och reda på svensk arbetsmarknad, en politik som ger människor jobb. Många upplever att Sverige gått ifrån ett starkt välfärdssamhälle mot sämre skola och sämre omsorg. Vi behöver en skola som ger ungdomar möjligheter och kunskaper, inte sämre kunskaper och inga möjligheter. Vill du vara med och ringa vänd dig till kontoret i Region Väst, uppmanar Magnus Kindmark.

Text och foto: Magnus Kindmark 2014-04-14

Han som förlorat en halv miljon på tio år lär sig ATL nu

Den 2 april 2014 startade verksamhetskrets 10 en ackordstudiecirkel i Trollhättan med 21 montörer från företagen Imtech, Bravida och Emil Lundgren. När cirkeln börjar brukar alla deltagare få frågan om varför man vill gå denna kurs på sin fritid. Den stora gruppen gav många svar men nästan alla trodde att man skulle kunna öka sin lön om man använde ATL.

En fråga som togs upp var resor utanför arbetstid. Ett företag tvingade sina anställda att komma till firman före sin normala arbetstid för att sedan bli transporterade ungefär som en djurtransport ut till sin arbetsplats och efter arbetsdagen slut bli transporterade tillbaka till firman igen. Detta fick till följd att arbetstiden för en del anställda blev cirka 62,5 timmar varje vecka. Cirkeldeltagarna förstår inte var det är för skillnad på restid och arbetstid då man ändå är tvungen att vara där företaget bestämt. Den långa arbetstiden gör att fru och barn inte får den tid de behöver.

Många tyckte att deras löner sjunkit på senare år trots att grundlönen höjts i varje avtalsrörelse. Man ansåg att arbetsgivarna använde deras löner för att konkurrera med och att det enda sättet att motverka detta var att börja använda ATL. En deltagare hade använt ATL för ungefär tio år sedan och började nu räkna på att han förlorat ungefär 500 000 kronor på att inte använda ATL. Men nu skulle det bli slut på det. Han tänkte börja mäta sina jobb med ATL direkt.
- Det är otroligt inspirerande för oss cirkelledare att en av cirkeldeltagarna, Kurt-Åke Karlsson, är lärare för el-utbildningen i Vänersborg. Han går utbildningen på sin fritid för att ännu bättre kunna förmedla hur man kan få en bättre lön genom att mäta med ATL till de blivande elektrikerna i Vännersborg, framhöll cirkelledarna.
- Vår känsla är att när vi möter nya utbildade elektriker har man dålig kunskap Elektrikernas lönesystem. Text och foto: Jerry Grimling och Yngve Gustafsson 2014-04-14

Anmäl ditt lag till El-tvåan Cup 2014

Elektrikerna i verksamhetskrets 2 inbjuder lag att anmäla sig till fotbollsturneringen El-tvåan Cup 2014 med familjeaktiviteter. Turneringen spelas lördagen den 31 maj, kl. 12:00 – 16:00, på Ruddalens fotbollsplaner.

Turneringen spelas på sjumannaplaner genom serie eller cupspel beroende på hur många lag som anmäler sig. Varje lag får maximalt ha tio spelare. Förutom fotbollen blir det korvgrillning och barnaktiviteter, så ta med familjen uppmanar arrangörerna.

Anmälan skickas senast den 16 maj till: postbox.vast@sef.se och meddela vilket företag spelarna kommer ifrån och namnet på lagledaren samt telefonnummer. Eller ring: 031 - 766 65 11, Carina Edlund alternativt: 031 - 766 65 24, Marie Lundqvist och anmäl ditt lag.

Riksklubbsmöte på Arlanda

Caverions riksklubb har haft möte på Arlanda. Caverion är ett av de största elinstallationsföretagen i Sverige och har ett tusental elektriker anställda. På bilden ovan syns förbundsombudsman Tomas Jansson diskutera aktuella frågor kring elsäkerheten. Bekymrade miner spreds bland mötesdeltagarna när Tomas redogjorde för Elsäkerhetsverkets förändringar av elsäkerhetsbestämmelserna. 
- Har proppen gått i Kristinehamn, frågade en av deltagarna.

Stefan Almqvist t h, är nyvald riksklubbordförande efter avgående Håkan Åkerlund. Stefan är 52 år och kommer från Lund. Han vill fortsätta att föra en god dialog med företaget och att långsiktigt förbättra arbetsvillkoren för medlemmarna. Exempelvis ska nu medbestämmande gruppen medverka när upphandling sker av företagshälsovård.
- Det är bra om vi använder de kunskaper som vi har, och att vi belyser frågor ur lite olika aspekter i de forum vi har instiftat tillsammans med företaget via utvecklingsavtalet, sa Stefan.

Mats Stenborg kommer från Västra Frölunda i Göteborg och konstaterar att ackordsgenomsnittet inom Caverion var 194kr/tim förra året. Detta är två kronor lägre än genomsnittet i hela landet. Månadslönen hamnar en bit över 29 000 kr i genomsnitt och är även den klart utvecklingsbar.
- Med tanke på den kunskap, ansvar och prestation som vi elektriker gör idag borde lönerna kunna höjas betydligt, framhöll Mats. Text och foto: Per Lawén 2014-04-14

Anmäl ditt lag till El-ettan Cup i fotboll

Fotbollsturneringen El-ettan Cup 2014 går av stapeln den 31 maj på konstgräsplanen på Bosön i Lidingö. Tiden är 08:00 – 16:00. Maximalt antal deltagande lag är tio. Därför är det principen ”först till kvarn” som gäller. Lunch serveras till alla deltagare och sportdryck ingår.

Anmälan sker till Roger Öfversten: 073 – 923 50 81 eller postbox.mitt@sef.se Skriv "El-ettan Cup 2014 fotboll" i ärenderutan. Anmälningsavgiften är 500 kr och sätts in på förbundets konto: pg 50-5.

PRESSKLIPP

6F kampanjar gemensamt
6F driver med borgarnas uppfattningar om arbetslöshet i sin första valfilm. 6F kommer att genomföra en gemensam valkampanj. Arbetet 2014-04-23


Reklamfilm angriper regeringens ungdomspolitik
Reklamfilmen "De bortskämda", som fackförbunden 6F står bakom, släpps i dag. Filmen ironiserar över hur borgerliga debattörer skyller arbetslöshet och bostadsbrist på dagens ungdom. Resumé 2014-04-23


Vi har inte råd att strunta i EU-valet
Debatt: EU. Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. I förra valet röstade bara drygt var tredje LO-medlem. Risken är stor att denna illavarslande trend fortsätter. Det finns en besvikelse och till och med stor ilska över hur EU-projektet utvecklats. Mariestadstidningen 2014-04-23

MEDLEMSINFO

Har du sett sefplay?

Elektrikerförbundets alla filmer finns på sefplay.se. Dels som hemsida på nätet. Dels som web-app i mobilen. Det finns filmer från avtalsrörelserna och vidare elva om belastningsergonomi, fyra för dig som vill lära dig Ackcent, två om Advokatförsäkringen och en inifrån en av förbundets stugor.

Skriv: sefplay.se i web-läsaren i din vanliga dator eller läsplatta. Går man in på sefplay.se i mobilen kommer man automatiskt in på mobilversionen. Adressen är sefplay.se och sparar man sidan med ett bokmärke får man en sefplay-ikon i mobiltelefonen. "Spara på hemskärmen" (Apple) respektive "Lägg till genväg till startsida" (Android). 2013-02-12


Fackliga nyheter på nätet

På hemsidan: www.fackliganyheter.nu finns de senaste nyheterna i fackförbundspressen. Fackliganyheter.nu är en ideell förening som med en gemensam webbplats vill göra det lättare att hitta de fackliga tidningarnas nyheter på nätet. Föreningen bildades den 25 september 2001 och är ett samarbete mellan LO-tidningar, TCO-tidningar och Saco-tidningar.


sef.se finns i din mobil

Det finns en mobilanpassad version av sef.se. Går man in på sef.se i mobilen kommer man automatiskt in på mobilversionen. Adressen är sef.se/mobil och sparar man sidan med ett bokmärke får man en E-blixt-ikon i mobiltelefonen. "Spara på hemskärmen" (Apple) respektive "Lägg till genväg till startsida" (Android).

Mobilversionen kommer att byggas ut med fler anpassade sidor men tills vidare kan man gå längst ned på sidan och peka på en länk där man kommer till den fulla versionen av sef.se


Medlemstidningen på nätet och i din mobil

Din medlemstidning finns både på nätet och i din mobil. Adressen är:

tidningenelektrikern.se

Använd den adressen i mobilen så kommer du automatiskt in på den mobilanpassade hemsidan.

I nätupplagan kan du också vara med och kommentera artiklar och reportage. Kommenterar gör man med hjälp av sitt Facebook-konto. Ris och ros eller tips om sådant man vill läsa skickas till web-redaktör Eric Salomonsson:

elektrikern@daladem.seHyr en av förbundets fjällstugor – boka nu

Medlemmar i Elektrikerna kan boka förbundets stugor i Sälen och Ljusnedal på bilden ovan. Principen ”först till kvarn” gäller. Ring 040 – 696 22 17 och tala med Gun Bengtsson eller skicka ett e-brev till: postbox.syd@sef.se Klicka här för anmälningsblankett (pdf)
 


 

 

Copyright (c) 2014 Svenska Elektrikerförbundet