Sök


 
Följ oss på Facebook  Följ oss på Twitter   DELA  SEF Play - Elektrikernas videokanal 

Många på träff om elsäkerhet i Göteborg

Den 28 augusti var elsäkerhetsombuden från verksamhetskrets 2 och 10 inbjudna till en träff på hotell Kusten i Göteborg. Det är numera en mångårig tradition att ha elsäkerhetsträff varje år för att uppdatera elsäkerhetsombuden kompetens med hjälp av intressanta föreläsare. Daniel Lundblad och Mikael Sjöström sätt att hålla i det praktiska på den välbesökta träffen, uppskattades.

Lars Jansson från Elsäkerhetsverket föreläste om elolyckor inom branschen och Folke Ekroth från företaget Encitech visade blockeringsdon för automatsäkringar/dvärgbrytare. De visade även en specialanpassad bältesväska som innehåller blockeringsdon, skyltar och hänglås så att elektrikern alltid har med sig utrustning för att jobba säkert. Från förbundskontoret medverkade Arne Dufåker och visade på konsekvenserna av förändringarna i elinstallatörsförordningens § 6 när kravet på anställningsförhållande mellan elinstallatör och yrkesman tagits bort.

Från arrangörerna tackar man alla intresserade deltagare och alla föreläsare för en bra dag som förhoppningsvis ska leda till att det sker färre elolyckor. Foto: Morgan Andersson Text: Anders Eriksson 2014-08-29

Fonden för medlemmar som vill arbeta för ett starkare fack i Europa

Tidigare när El-tvåan i Göteborg var en juridisk person fanns det en fond för stöd vid konflikter. I samband med att förbundet numera har en gemensam ekonomi så har den gamla konfliktfonden omorganiserats till Elektrikerförbundets Solidaritetsfond. Stadgar för denna fond har antagits och en styrelse har tillträtt.

Storleken på Solidaritetsfonden är ansenlig och en del av fondens avkastning ska enligt stadgarna användas för att bistå fackliga organisationer i europeiska länder för att de ska kunna bygga upp och stärka en egen facklig verksamhet. Solidaritetsfondens styrelse har också möjlighet att bevilja projekt/resestipendiepengar till medlemmar i syfte att främja kontakterna mellan europeiska fackliga organisationer.

För att erhålla medel ur fonden ska man ha varit medlem i Svenska Elektrikerförbundet i minst tre månader. Om man har idéer eller kontakter som man känner för och som man tror kan utvecklas i den anda som stadgarna föreskriver så kan man skicka in en ansökan. Projektansökan prövas sedan av fondens styrelse som beslutar om medel ska utgå. Efter ett avslutat projekt eller resa ska inom tre månader en rapport lämnas in till fondens styrelse. Läs foldern om Solidaritetsfonden här - ladda ned foldern för tryckning här

6F i Kalmar aktiva i valarbetet

Onsdagen den 13 augusti fanns 6F i Kalmar på plats med sitt tält på Rockneby marknad. Det blev en annorlunda men givande dag med valinformation bland marknadsknallar, se bild nedan.

"LÖftet, LO-fackens dag" var en aktivitet på Larmtorget i Kalmar den 23 augusti som LO anordna för tredje året i rad. En träff där facken bjuds in med en blandning av information, politik, musik och underhållning för barn. Och 6F-tältet var givetvis uppställt på torget.

Förutom facken deltog kommunalrådet i Kalmar, Johan Persson på bilden t v. Och Peter Kennerfalk, Byggnads var på besök och talade.

Kennerfalk på bilden t h framhöll att: - Ingen socialdemokrat har blivit stadsminister utan det fackliga stödet, ett uttalande som gav eko i den lokala pressen.

Därefter följde under eftermiddagen musik framförd av lokala band och tillställningen avslutades med programmet "Hopkok" med komikern Ronny Eriksson t h. Han fick många skratt och levererade flera tankeställare.
- Sammanfattningsvis två lyckade dagar med mycket information och frågor från medlemmar och övriga som vi träffade. Och vi fortsätter vårt arbete med olika aktiviteter fram till valet, sa Jan-Erik Arvidsson, Elektrikerna. Text och foto: Jan-Erik Arvidsson 2014-08-27

20 slag mot Sveriges löntagare

De åtta åren med högeralliansen vid regeringsmakten har varit tuffa för svensk fackföreningsrörelse. Landsorganisationen LO har sammanställt en lista på beslut som slagit hårt mot Sveriges löntagare. LO framhåller att det är genom en medveten politik som regeringen försämrat villkoren på svensk arbetsmarknad. Läs listan med de tjugo beslut som slagit hårdast mot Sveriges löntagare här

Det är modigare att förhandla än att mörda

Världen behöver fler tålmodiga och skickliga förhandlare - samhälls- och brobyggare - inte fler generaler, envåldshärskare och så kallade starka män. Eller extrema politiker som ställer folk och religioner mot varandra.

Det finns konflikter där stridshandlingar pågår och andra där det råder vapenvila men där de grundläggande stridsfrågorna ännu inte är lösta, till exempel Cypernfrågan. Många konflikter har pågått i flera decennier som den i Israel – Palestina och andra är nya som den i Syrien. De flesta av de konflikter som pågår runt om i världen är inbördeskrig, det vill säga de utspelar sig mellan ett lands regering och en eller flera inhemska grupper som tagit till vapen för att hävda sina intressen som i Irak.

Det finns även konflikter som inbegriper två eller flera stater som konflikten mellan Nord- och Sydkorea. Eller konflikter som spiller över gränserna och leder till att andra stater blandar sig i. Inbördeskrigen i Västafrika är ett exempel och kriget i Kongo - Kinshasa ett annat.

Det finns grupper som anser att alla medel är tillåtna i deras kamp för sin ”goda sak”. ”Saken” kan vara byggd på politisk, religiös eller etnisk grund. Kidnappning, stympningar, våldtäkter, mord, förgiftade brunnar, bränna ner byar och folkmord är för de extrema grupperna legitima arbetsmetoder i kampen för deras sak. Ingen respekt finns för civila - inte ens kvinnor och oskyldiga barn. Ofta sker detta mördande i ”Guds namn” i strid med all folkrätt. Världen ska brännmärka detta och ansvariga måste ställas inför rätta för sina brott.

Stormakterna har ett stort ansvar när det gäller att akut ingripa mot pågående folkmord men bäst vore att man gav FN medel att bygga fred. Modiga politiska och religiösa ledare värda respekt är de som vågar tala om dialog och fredlig samexistens mellan olika folkslag oavsett deras kultur, hudfärg eller religion. De som inser att det i fred är svårt nog att skapa jobb, ordna med utbildning och sjukvård och skaffa fram rent vatten. Att bygga ett samhälle. Modiga är de ledare som vill ge FN makt att bygga fred. För det är det som behövs. Att de vuxna går till jobbet eller till sitt företag och att barnen går i skolan. Att man planterar träd istället för att stapla missiler. Vapen är det världen minst av allt behöver mer av. Och en förändring är alltid möjlig om de goda krafterna får allt stöd de kan få. Jonas Wallin, Elektrikernas ordförande 2014-08-21

Stora ackordsjobb i Göteborg

När nu semestrarna äntligen är över och allt har börjat rulla på som vanligt igen - vilket man i Göteborg i första hand märker på att ackordsuppsökarna är ute på byggena - passade Mikael Edvardsson på att besöka en arbetsplats där Bravidas montörer utför en entreprenad av den större modellen.

Entreprenaden som ligger vid Kvibergs gamla regementsområde kallas Göteborgs nya arena och kommer efter färdigställandet vara en sju våningars multisportanläggning på cirka 45 000 kvadratmeter. Där kommer det att finnas en fullskalig fotbollsplan med plats för 1 700 sittande åskådare, två idrottshallar, grundskola, idrottsgymnasium, restaurang, konferens, gym, skadeklinik, skidanläggning och hotell med plats för 140 boende. Byggstarten var för Bravidas montörer i mars och hela anläggningen beräknas vara färdig sommaren 2015, med andra ord ganska kort om tid. Det är Serneke Bygg AB i samarbete med Serneke Anläggning AB, Nybergs Svets AB och Bravida Sverige AB som utför entreprenaden. Byggkostnaden beräknas till 800 miljoner kronor.

På bilden ovan ser man fotbollsplanen där montören Goran Jaksic är på väg upp för att montera stegar i taket. Från golvet till högsta punkten på taket är det ungefär 22 meter, vilket innebär att man får räkna om höjdtillägget som bara sträcker sig till 10 meter. Liftarna som väger 17 ton är så tunga att de endast får köras längs med balkarna som bär golvet.

De ledande montörerna Lars Kärrman t v och Jonas Cedgard t h har ett enormt arbete framför sig. För tillfället är de tolv montörer på plats men kommer när bygget drar igång ordentligt vara omkring tjugofem montörer.
- Att leda 25 elektriker utspridda på 45 000 kvadratmeter och samtidigt hålla koll på ackordet kräver att man har otroligt bra ordning på alla papper. I det här ackordslaget har man bra driv med rutinerade montörer och alla är inställda på att göra ett effektivt och snyggt jobb, så det finns alla förutsättningar för att det skall komma in en fin sedel så småningom, sammanfattade ombudsman Martin Bengtsson läget. Text och foto: Martin Bengtsson 2014-08-13

Lägsta arbetslösheten på tre år

Antalet arbetslösa medlemmar i Elektrikernas a-kassa fortsatte att minska under juli månad. Noteringen för juli 2014 är därmed på den lägsta på tre år. Av Elektrikernas a-kassas medlemmar var 388 eller 1,5 procent öppet arbetslösa under juli 2014 vilket kan jämföras med att 542 medlemmar i Elektrikernas a-kassa var öppet arbetslösa i juli 2013.

Antalet medlemmar i Elektrikernas a-kassa var 25 979 den 31 juli 2014, vilket är en nettoökning med över 100 medlemmar i förhållande till juni. Text: Alexander Augst 2014-08-13

Uppdatera Ackcent

Ladda ned och uppdatera till Ackcent 2.0 q2 (11 augusti 2014). Är Ackcent redan installerat ska man uppdatera programmet. Kontrollera alltid att du har senaste versionen och faktorerna stämmer innan en registrering av ny ackordssedel påbörjas.

OBS det är nu extra viktigt att Datum första tid och Datum sista tid är korrekta på grund av att programmet utgår ifrån detta i sina beräkningar. (Blandackord 60-40 eller 75-25) och (Individuell fördelning) för arbeten startade efter 1 januari 2014.

För att starta installationen klicka på "Installera Ackcent" och följ anvisningarna.

Installera Ackcent (länken uppdaterad den 11 augusti 2014)

Om du har problem efter nedladdningen av Ackcent, skicka ett e-brev till postbox.fk@sef.se Skriv Ackcent i ärenderutan och beskriv problemet samt notera vilka felkoder du fått. Berätta även vilken maskin (Dator) och vilket operativsystem du har.

PRESSKLIPP

Ett bättre Sverige för alla
Debatt: Den moderatledda regeringen har sänkt skatterna med flera hundra miljarder. Det har skapat hål i välfärden. Norrköpings Tidningar 2014-08-25


Sverige kan bättre
Debatt: Vi vill se en socialdemokratisk regering som prioriterar satsningar i välfärden framför skattesänkningar, skriver medlemmar i Elektrikerförbundet i Östergötland. Östgöta Correspondenten 2014-08-22

MEDLEMSINFO

Skicka in ditt bästa arbetsmiljöfoto

Elektrikerförbundet har numera en tävling där det gäller att ta det bästa arbetsmiljöfotot. Meningen är att ni ska ta bilder från vardagen i ert arbete där fotot på ett tydligt, roligt, skrämmande eller klurigt vis fångar både bra och dålig arbetsmiljö. En bild säger mer än tusen ord.

En enväldig jury på förbundet kommer att utse en vinnare i slutet av varje månad under hela återstoden av 2014 med första prisutdelning i slutet av juni. Vinnande bild kommer att presenteras på sef.se och på förbundets facebooksida. Personen som tog bilden kommer att vara anonym. Men man ska uppge när och var fotot är taget, namn, personnummer och företagets namn när man skickar det till: min.arbetsmiljo@sef.se

Det blir fina priser till vinnarna som exempelvis ett par kevlarhandskar. Så ta och skicka in din bild nu.


Ladda ned Elektrikernas app

Nu finns alla appar som du som medlem i Elektrikerförbundet kan ha användning för samlade i en app. Elektrikerappen är klar för nedladdning och finns där du brukar ladda ned dina appar, oavsett telefon eller surfplatta. Sök efter "elektrikerna".

När du öppnar den första gången får du frågan om du tillåter att ta emot push-meddelande. Klicka OK där så får du meddelanden då det händer något speciellt i förbundet. Använd appen och återkom via Facebook eller Twitter med förslag till förbättringar.


Ladda ned HELP-appen

Den nya HELP-appen är webbaserad. För att få den går man in på helpforsakring.se i mobilens webbläsare, klickar sig vidare till elektriker-sidan och där kan man välja att spara ner sidan som en ikon på hemskärmen. Det står "Bokmärk denna sida för nödsituationer". Det är då elektrikernas egna sida som sparas ner på mobilen och där kan man ringa till HELP direkt via en knapp.

Alla appar som man som medlem i Elektrikerförbundet kan ha användning för finns samlade i en app. Elektrikerappen finns där man brukar ladda ned sina appar, oavsett telefon eller surfplatta. Sök efter "elektrikerna".


Fackliga nyheter på nätet

På hemsidan: www.fackliganyheter.nu finns de senaste nyheterna i fackförbundspressen. Fackliganyheter.nu är en ideell förening som med en gemensam webbplats vill göra det lättare att hitta de fackliga tidningarnas nyheter på nätet. Föreningen bildades den 25 september 2001 och är ett samarbete mellan LO-tidningar, TCO-tidningar och Saco-tidningar.

Hyr en av förbundets fjällstugor – boka nu

Medlemmar i Elektrikerna kan boka förbundets stugor i Sälen och Ljusnedal på bilden ovan. Principen ”först till kvarn” gäller. Ring 040 – 696 22 17 och tala med Gun Bengtsson eller skicka ett e-brev till: postbox.syd@sef.se Klicka här för anmälningsblankett (pdf)
 


 

 

Copyright (c) 2014 Svenska Elektrikerförbundet